Enneaculturen

In deze CD-rom wordt onderscheid gemaakt in negen Enneagramculturen zijnde: Gebaseerd op de uitdagingen van elk van deze Enneaculturen en de uitdagingen uit de cultuurkwadranten kan in negen stappen een Organisatie Ontwikkelingsplan geschreven worden voor een team, een bedrijf of een organisatie.

De CD-rom is zowel geschikt voor team-audits als voor ontwikkelingsdoelstellingen. Dit product is bedoeld voor managers, specialisten en adviesbureaus en ontworpen als ondersteunend materiaal voor organisaties waarin het Enneagram op persoonlijk niveau bekend is.

Hij wordt alleen geleverd in een pakket van drie cd-roms samen met de KERNKWALITEITEN VAN HET ENNEAGRAM (POP) cd-rom en de ENNEASCAN cd-rom.